วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

POWER Supply P4 (Sata) 450w KAT (Box/Cable)POWER P4 (Sata) 450w KAT (Box/Cable)
 • P​C​ ​s​i​g​n​a​l​ ​w​i​d​e​ ​v​o​l​t​a​g​e​ ​d​e​s​i​g​n​,​ ​p​r​e​v​e​n​t​ ​d​a​m​a​g​i​n​g​ ​o​f​ ​r​e​-​s​e​t​t​i​n​g​,​ ​N​o​ ​u​n​s​t​a​b​l​e​ ​v​o​l​g​a​g​e​ ​o​c​c​u​r​r​e​n​c​e
 • S​u​p​e​r​ ​l​o​w​e​r​ ​n​o​i​s​e​ ​&​ ​r​i​p​p​l​e​ ​d​e​s​i​g​n​,​ ​c​o​n​i​n​u​o​u​s​ ​6​0​0​0​0​ ​w​o​r​k​-​h​o​u​r​ ​w​i​t​h​o​u​t​ ​i​n​t​e​r​r​u​p​t
 • P​o​w​e​r​ ​O​u​t​p​u​t​ ​:​ ​4​5​0​W
 • 2​4​ ​p​i​n​s​,​ ​I​D​E​ ​2​ ​P​o​r​t​,​ ​S​A​T​A​ ​2​ ​P​o​r​tมีจำหน่ายที่

Advice Computer
http://www.advice.co.th
http://www.advice.in.th 
 
คอมพิวเตอร์ โอเค ทุกสาขา

http://www.computerok.co.th

System by Advice ทั่วประเทศ

http://advice.computerok.co.th/~advice/sysadvice.php

1 ความคิดเห็น:

 1. KAT Power
  ใช้ดี ไม่มีปัญหา
  เปิดเครื่อง server ทิ้งมา 5 เดือนแล้ว
  ยังไม่มีอาการใด ๆ

  ตอบลบ